Top

Kids

PERSOONLIJK INLOGGEN OP ELK APPARAAT

Met een persoonlijke code kan de leerling direct inloggen op de juiste (stam)groep, unit, werkplein of workshop. Briter werkt platformonafhankelijk en kan op elk apparaat worden gebruikt. Ook buiten de (m)uren van de school.

Briter elektronisch leerplatform leerling inlogscherm
Briter elektronisch leerplatform leerling dagplaneten

SAMEN REGIE NEMEN OVER LEERPADEN

Leerkracht en leerling nemen samen regie over de persoonlijke leerpaden door het gezamenlijk plannen van ‘moet- en mag-taken’. De leerkracht plant de dagtaken vooraf in en de leerling vult deze aan met de taken uit de vrije planeten.

ZELFSTANDIG VRIJE TAKEN PLANNEN

Briter biedt leerlingen een vriendelijk weekoverzicht van geplande dagtaken middels de nieuwe agendafunctie. Met een simpele sleepbeweging kan de leerling vrije taken inplannen op de gewenste dag en het gewenste tijdstip.

Briter elektronisch leerplatform leerling weekplanning
Briter elektronisch leerplatform leerling les

DIGITAAL VERWERKEN VAN TAKEN

Met de ingebouwde tekentool wordt het bewerken van bijgevoegd lesmateriaal door de leerling een peulenschil. De leerling bouwt op zijn of haar beurt door het aanleveren van bewijsstukken aan een eigen digitaal portfolio.

TAKEN INLEVEREN EN HULP VRAGEN

Na het verwerken van de taak kan de leerling eenvoudig het bewijsstuk inleveren bij de leerkracht. Mocht de leerling er niet uitkomen, dan kan deze hulp vragen bij de leerkracht.

Briter elektronisch leerplatform leerling taak inleveren