Top

IPON Awards 2018 Juryrapport

IPON Awards 2018 Juryrapport

Briter

Briter geeft de leraar de tools in handen om voor ieder kind een individuele leerroute samen te stellen. Door het persoonlijk planbord ontstaat de dialoog tussen leraar en leerling over de te maken opdrachten. Niet alleen de inhoud vormt hier onderwerp van gesprek, maar ook het maken van een planning.

De portfoliofunctie biedt mogelijkheden tot een gesprek tussen leerling en leraar, maar zeker ook om thuis te laten zien wat een leerling heeft gedaan. Briter is daardoor een handig hulpmiddel om gepersonaliseerd leren vorm te geven en te evalueren.

Share