Top

Briter

De werkdruk in het onderwijs is hoog...

De hoge werkdruk gaat ten koste van het werkplezier, de leskwaliteit en gezondheid. Geen andere sector scoort zo hoog op absentie, verzuim door stress en burn-out gerelateerde klachten. Administratieve taken, de verantwoording rondom toetsing en het gevoel geen eigen baas te zijn in het eigen lokaal, vormen hier de oorzaak van.

...terwijl er wel topkwaliteit onderwijs gevraagd wordt.

Dit staat haaks op de maatschappelijke aspiraties en politieke ambities van ons land. Excellent onderwijs dat het maximale uit alle kinderen haalt is een absolute noodzaak voor de Nederlandse positie in de globaliserende economie is. Om dit te bereiken kan, wil en moet het onderwijs de komende jaren kwalitatief toponderwijs realiseren: onderwijs dat adaptief en activerend is, de leerling centraal stelt, transparantie biedt over haar presteren en doelmatig is georganiseerd.

Gelukkig is er nu Briter!

Briter is de nieuwe leer- en ontwikkelomgeving die leerkrachten helpt om de regie over de schoolklas te krijgen. Wij zetten de leerkracht weer in zijn of haar kracht. Met de intelligente tools van Briter kan de leerkracht elk kind die avontuurlijke educatieve ruimtereis ofwel persoonlijk leerpad aanbieden. Daarbij worden kennis- en talentontwikkeling optimaal benut. Het kennisplein in Briter bevordert educatief partnerschap (leerkracht-kind-ouder). Nieuwsgierig? Kijk gauw verder of vraag een gratis proefaccount aan.