Top

School

Meer zicht op ontwikkeling

Briter is de nieuwe leer- en ontwikkelomgeving die jou helpt om de regie over je schoolklas te krijgen. Met Briter krijg je eenvoudig en snel zicht op de ontwikkeling van een individuele leerling, een subgroep of de gehele klas. Na inloggen op Briter kom je terecht in het groepsoverzicht.

Briter elektronisch leerplatform leerkracht groepsoverzicht
Briter elektronisch leerplatform leerkracht

Slimme koppelingen

Om zicht te krijgen op de ontwikkeling verzamelt Briter data uit bijvoorbeeld Cito- en methodetoetsen, digitaal lesmateriaal, games en apps. Deze data worden omgezet naar gestructureerde informatie die direct bruikbaar is voor jou als leerkracht.

Vervolgstappen bepalen

Op basis van deze informatie kun je bepalen wat je gaat doen: de uitleg herhalen, nogmaals oefenen of juist in een hoger tempo door de stof heen gaan. Dit kan zowel op individueel niveau als groepsniveau.

Briter elektronisch leerplatform leerkracht leerlijn
Briter elektronisch leerplatform leerkracht

Educatieve suggesties en aanbevelingen

Briter geeft ook gerichte suggesties uit beschikbare lesmaterialen: gepersonaliseerde aanbevelingen die aansluiten bij de 'zone van de naaste ontwikkeling' van het kind.

Individueel leerplan voor ieder kind

Op basis van de suggesties kun je een individueel leerplan maken en materiaal klaarzetten in de takenplanner van het kind. De leerling kan vervolgens aan deze taken werken, óók buiten de (m)uren van de school. Op deze manier sluit je aan op het leerproces en de behoeften van de individuele leerling. Met Briter krijg je weer tijd en ruimte om te doen waarvoor je uiteindelijk leerkracht ben geworden: inspirerend lesgeven en het beste uit zichzelf en iedere leerling halen.

Briter elektronisch leerplatform leerkracht