Top

School

Zicht op leerling

Briter is een digitale leeromgeving die jou ondersteunt bij het organiseren van meer kindgericht en eigentijds onderwijs. De slimme tools in Briter geven je direct zicht op de ontwikkeling van een individuele leerling, een subgroep of de gehele groep. Na inloggen op Briter kom je terecht op het Kennisplein en kun je live de vorderingen van je leerlingen volgen.

Briter elektronisch leerplatform leerkracht

Slimme koppelingen

Om zicht te krijgen op de ontwikkeling verzamelt Briter data uit bijvoorbeeld Cito- en methodetoetsen, digitaal lesmateriaal, games en apps. Deze data worden omgezet naar gestructureerde informatie die direct bruikbaar is voor jou als leerkracht.

Vervolgstappen bepalen

Op basis van deze informatie kun je bepalen wat je gaat doen: de uitleg herhalen, nogmaals oefenen of juist in een hoger tempo door de stof heen gaan. Dit kan zowel op individueel niveau als groepsniveau.

Briter elektronisch leerplatform leerkracht leerlijn
Briter elektronisch leerplatform leerkracht

Educatieve suggesties en aanbevelingen

Briter geeft ook gerichte suggesties uit beschikbare lesmaterialen: gepersonaliseerde aanbevelingen die aansluiten bij de 'zone van de naaste ontwikkeling' van het kind.

Individueel leerplan voor ieder kind

Op basis van de suggesties kun je een individueel leerplan maken en materiaal klaarzetten in de takenplanner van het kind. De leerling kan vervolgens aan deze taken werken, óók buiten de (m)uren van de school. Op deze manier sluit je aan op het leerproces en de behoeften van de individuele leerling. Met Briter krijg je weer tijd en ruimte om te doen waarvoor je uiteindelijk leerkracht ben geworden: inspirerend lesgeven en het beste uit zichzelf en iedere leerling halen.

Briter elektronisch leerplatform leerkracht